Stojíte před důležitým rozhodnutím

Vaše obavy mohou být minimalizovány, pokud využijete možnosti důchodové kalkulačky . Získáte velmi cenné informace, které Vám mohou pomoci lépe se rozhodovat, jak naložíte s věkem odchodu do penze.

Dvakrát měř, jednou řež

Váš odchod do penze si řádně promyslete. Tato rozhodnutí jsou vždy individuální. Neexistuje jeden klíč, podle kterého bychom se měli řídit. Pokaždé se ale zamyslete nad několika podstatnými faktory. Stáří je velice zákeřné. Na jedné straně nás trápí zdravotní problémy a otázka nedostatku financí, na druhé straně žijeme spokojený život s vnoučaty.