Pro ochranu před elektrosmogem

Moderní civilizace to je spousta technických vymožeností, jejichž snahou je zlepšit kvalitu našeho života. Ovšem spolu s tím, co technika umí, musíme přijmout i to, jak našemu zdraví škodí. Kolem všech elektrozařízení vzniká negativní záření, zvané elektrosmog. A ten má prokazatelně negativní vliv na naše zdraví. Řešením je vhodně zvolená ochrana. Těžko lze totiž předpokládat, že se svých pomocníků i přes všechna zdravotní rizika vzdáme. Ochranu vám poskytnou produkty BioProteckt, které vznikly na základě dlouhodobého výzkumu a jejichž účinnost je ověřená.

Škodlivé záření

Každý člověk je vystaven přirozenému záření, jež není nijak nebezpečné a nepředstavuje tak žádný problém. Ovšem stále větším problémem se stává záření nepřirozené spojené s fungováním nejrůznějších elektrozařízení. Tento tak zvaný elektrosmog je v podstatě všude kolem nás a představuje zátěž jak pro životní prostředí, tak i pro naše zdraví. Jestli má technika skutečně sloužit, tak je nutné hledat možnosti, jak toto škodlivé záření neutralizovat. S produkty BioProteckt se vám to zaručeně podaří. Jsou stoprocentně účinné, nenarušují technicky odrušené zařízení a jednoduše se instalují.